geri
 
 Kurumsal Sosyal  Sorumluluk "KSS" Nedir?  Kurumlar ve "KSS"  Stratejisi  "KSS" Amaçlı Kurumsal  Değerlendirme
           
 "KSS" Programları?  KSS Programlarında  Kurum içi Gönüllüler- Çalışanlar  STK'lar için "KSS"  Programları Liderik Rolü  ve Uygulama Alternatifleri
           
 KSS Amaçlı Mentorluk  Programları  Size Özel bir KSS  Mentorluk Programı  Tasarlamak  KSS Mentorluk Programı  Danışmanlık Desteği


 

“KSS” Amaçlı Kurumsal Değerlendirme

Yazdırmak için tıklayın!

Kurumların kendi KSS stratejilerini geliştirebilmeleri için bu konuda program uygulayan Kurumlarla mevcut uygulamalar ve sonuçları gözden geçirmeye yönelik bir etki analizi ve değerlendirme toplantısı yapılabilir. KSS alanında yeni projeler oluşturmayı hedefleyen bu doğrultuda çalışmalara başlayacak olan Kuruluşlar için bir strateji belirlemeye yönelik bir tasarım toplantısı gerçekleştirilebilir.

Kurumlar için gündem seçeneklerini değerlendirirken, eğitim, sağlık, çocuk, dezavantajlı ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımları gibi geniş kesimlerin yaşamını ilgilendiren konuları ön plana çıkarabiliyor. Toplumda farklılaşan gereksinimlerden dolayı eğitim, sağlık, çevre ve çocuk konuları bile, birçok alt dala ayrılabiliyor. Bu nedenle, her kurumun iyi bir ön hazırlıklar kendi özel hedefleriyle uyumlu projeler yaratabilmesi mümkün olabilir. Yapılan KSS projelerinin sahada yaşanan gerçek ihtiyaçları kapsar nitelikte tasarlanmış olması önem taşıyor.