Yazdırmak için tıklayın!

Murat Akkaya'nın Biyografisi geri

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler/ Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1991-2002 yılları arasında İstanbul’da İktisat Bankası’nda, Eğitim Yöneticiliğinin yanı sıra, Bank Of America (BOFA) ile koordineli yürütülen proje döneminde Kurumsal İletişim ve Değişim Lideri olarak görev yapmıştır.

Sektörde, Bankacılık Okulu olarak kabul edilen İktisat Bankasında 11 Yıllık görev süresi ve eğitim uzmanlığı dahilinde, potansiyel yönetici adaylarına yönelik modül eğitim programları teorik ve pratik uygulama süreçleri ile birlikte dizayn edilerek, organizasyon ve koordinasyonu, takip eden değerlendirme & iyileştirme süreçleri ile birlikte gerçekleşmesini ekibiyle birlikte yönetmiştir.

1992-1999 yılları arasında sektörde ilk olarak tepe yönetimden en alt seviyeye kadar aşamalı yapılandırılmış, Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri alanında tek merdiven sistemi özelliğini taşıyan ve bir Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından 7 yıl boyunca kesintisiz olarak Kuruma özel yürütülen Yönetim ve Beceri Gelişim Modül Program modelinin tasarlanması, sistematiğin geliştirilmesi, koordineli olarak yürütülmesi süreçlerini yönetmiştir.

2001-2002 yılları arasında Bankanın Fona devir olması ve tasfiye kararını takip eden dönem içersinde, Banka çalışanlarının bu hassas geçiş aşamasında olabildiğince az hasarla kurumdan ayrılabilmeleri için destek vermek, motivasyonu sağlamak, farkındalıklarını arttırarak, bireysel kariyerlerine sahip çıkmalarına yardım etmek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla tasarlanarak yapılandırılmış olan “İşten Çıkarma ve Yeniden İşe Yerleştirme Programının” uygulamaya geçirilmesinde görev yapmıştır.
Ardından, Ankara’da Türkiye genelinde uygulanan İstihdam, Eğitilmiş İşgücü ve Bölgesel Gelişimin desteklenmesini hedefleyen, Dünya Bankası Projesinde, 2002-2009 yılları arasında İŞKUR bünyesinde yürütülmekte olan Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetlerinin hazırlanması, tanıtılması, uygulamaya geçirilmesinden, il müdürlüklerinin eğitilmesi ve desteklenmesinden sorumlu ekipte Proje Danışmanı olarak görev yapmıştır.

2009-2010 tarihleri arasında AB- Aktif İstihdam Tedbirleri II projesi kapsamında İŞKUR bünyesinde ECORYS/ Nederland BV danışmanı olarak görev yapmıştır. İŞKUR İl Müdürlüklerinin Model Ofis yapısında İşveren Ziyaretleri Eylem Planı çalışmaları kapsamında Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlere destek olmuş, ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinde kurum içi eğitmen havuzu oluşturulması, ileri eğitmen eğitimi programları ile kurum içinde eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim değerlendirme sisteminin oluşturulması, kurum içi kolaylaştırıcı-moderatör ekibinin oluşturulması, eğitilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür.
Aynı Danışmanlık firması ile GAP bölgesinde Kadın ve Kadın STK’lar Güçlendirmeye Yönelik yürütülen bir teknik destek projesinde 2011-2012 yıllarında Kurumsal Kapasite Gelişim alanında proje danışmanı ve eğitmen olarak görev almıştır.

2016-2017 yılları arasında, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Erişimi Kolaylaştırmak için Teknik Yardım AB projesinde kıdemli danışman olarak çalışmıştır. Dezavantajlı Yüksek Öğrenim son sınıf öğrencilerin ve işsiz mezunların iş yaşamına geçiş sürecine destek olmak, ihtiyaç duydukları bilgi, kaynak, yönlendirme, örnekler, program, uygulamalar, eğitimi danışmanlık, uzmanlar ve hizmetlere erişimini sağlayabilmek, bu hedef kitleye hizmet veren kuruluşların daha etkili bir hizmet sunmak için kapasitelerini geliştirme ve geliştirme hedefi ile oluşturulmuştur. Ayrıca, proje kapsamında KYK ve İŞKUR işbirliğiyle Kariyer Odaklı Destek Grubu (Grup Mentorluk) Modelinin geliştirilmesi, pilot programın hazırlanarak, uygulanmasında görev almıştır.
2018 yılında AB ve UNDP Kapasite Geliştirme Projesi “Toplam Faktör Verimliliği” TFP Projesi'nde, Kalkınma Bakanlığı'nın kurumsal kapasite geliştirme bileşeni için TFP Projesi kapsamında kıdemli eğitim danışmanı olarak çalıştı.

Halen, “Verimlilik Akademisi Model Tasarımı ve İş Planı Hazırlama” projesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne destek veren Sabancı EDU danışman ekibi içinde
kapasite geliştirme ve eğitim danışmanı olarak görev yapmaktadır.

“Öğrenme Ortağı” olarak, farklı sektörlerde, Kurumların stratejik öncelikleri dahilinde, değişik hedef kitleler ve farklı amaçlar için çeşitli modeller (Birebir/ Grup/ Eş-Akran/ E-Mentorluk) kullanılarak, uygulanmakta olan “Gelişimsel Mentorluk” öğrenme ilişkilerinin, KSS programları dahil olmak üzere, organizasyonların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarımı, sistem & süreçlerin yapılandırılması ve yapı bünyesinde kapasite geliştirme amaçlı uygulanmasına yönelik bireyleri aktif kılan, ilişkisel öğrenme merkezli çalışmalar yürütmektedir.
“Gelişimsel Mentorluk” alanında yürütmekte olduğu çalışmalarına ek olarak, özellikle kariyer, istihdam, eğitim, yaşam boyu öğrenme ve kurumsal kapasite gelişimi alanlarında uzmanlık & uygulama alanlarıma yakın, katkı sağlayabileceği uluslararası (AB/ WB/ UNDP/ UNFPA, vb.) projelerde “Kapasite Geliştirme/ Öğrenme Modelleri ve Liderlik” üçgeni dahilinde, kısa süreli deneyimli uzman & danışman olarak görevler almaktadır.

2010-2014 döneminde Mentor Liderlik & Danışmanlık firması ile Eğitim ve Gelişim Koordinatörü olarak, özel sektörde farklı kurumlarla birlikte Liderlik programları ve Mentorluk projeleri alanında danışmanlık ve eğitim, çalışmaları çerçevesinde öğrenme alanındaki gelişim yolculuğuna devam etmiştir.

Buna ek olarak, kendi firması olan Gelişim Eğitim Danışmanlık “Öğrenme Ortağı” bünyesinde 2006-2018 döneminde Gelişimsel Mentorluk (Öğrenme İlişki Modeli) programları kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir.

• İzmir İnşaat Mühendisleri Odası “Beyaz Baretli Kadınlar” Birebir Mentorluk Programı
• Soroptimist Etiler Kulübü SAGE-“İşte Eşitlik” Birebir Mentorluk Programı
• Hayat Sende Derneği “Geleceğe Koşanlar” Birebir Mentorluk Programları ve Kariyer Odaklı Grup
Mentorluk Programı,
• Soroptimist GOP Kulübü Birebir Mentorluk Programı
• ODTÜ Mezunlar Derneği_Mentorluk Programı-1 Kariyer Mentorluğu (E-Mentorluk Programı)
• ODTÜ Mezunlar Derneği_Mentorluk Programı-2 Hazırlık Akran Mentorluk Programı
• ODTÜ Mezunlar Derneği_Mentorluk Programı-3 Mezun Kariyer Mentorluk Programı
• İzmir ÇYDD_ Grup Mentorluk Programı,
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği_ Birebir Mentorluk Programları, Eğitmen Eğitimi Programları
• Nar Taneleri Programı Grup Mentorluk –Eğitmen Eğitimi Programları
• Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı -Boyner-UNFPA- “Nar Taneleri –II Projesi” Grup Mentorluk Programları,
• Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı -Boyner-UNFPA-TAPV- “Nar Taneleri –II Projesi” Birebir Mentorluk
Programları
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği_ Birebir Mentorluk Programı
• TİKAV –AKFEN _E-Mentorluk Projesi
• SHÇEK- Boyner- Peryön_UNFPA “Nar Taneleri –I Projesi” Birebir Mentorluk Programları
• İngiltere Büyükelçiliği 'Chevening Elçileri Bire bir Mentorluk Projesi'
• ODTU Mezunlar Derneği – Öğrenci Danışmanlığı Programı İnformal Mentorluk Programı
• Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı/ KiGeP Projesi ve Yapabilirsin Projesi


Referanslar için buraya tıklayın!

2006-2007 yılları arasında The Coaches Training Institute tarafından 5 Modül olarak gerçekleştirilen ICF tarafından akredite edilmiş olan 116 saat süreli Co-Active Coaching programının ardından, NBCC (National Board of Certified Counselors) nin bir alt kurumu olan CCE (Center for Credentialing & Education Inc.) tarafından geliştirilmiş, BÜKAM tarafından Türkiye’ye uyarlanmış olan Uluslararasi Kariyer Gelistirme Danismanligi Sertifika (Global Career Development Facilitator-GCDF Turkey) Programini 2009 yılında, Öğrenci ve Eğitim Koçluğu sertifika programı 2011 yılında, Innova Consulting bünyesinde gerçekleştirilen “Mentoring Circles” Eğitmen Eğitimi ve Lisan programını 2014 yılında tamamlamış olup, 1967 Ankara Doğumlu ve Deniz ile Alp’in babasıdır.
  geri